top of page

LÆRING & UDVIKLING

af ledere og medarbejdere

UNDERVISNING

med udgangspunkt i praksis

Jeg tror på, at vi skaber størst læring og udvikling, når vi forankrer læringsprocessen meget tæt på praksis. Det, der foregår på et kursus, skal have tæt sammenhæng med det, kursisterne arbejder med i deres hverdag. Det opnår vi ved at

 • bruge cases

 • lave øvelser

 • drøfte oplevelser og erfaringer i forhold til kursets emne

 • inddrage hverdagens praksis

 • arbejde med emnet fra læringsforløbet i det daglige arbejde før, mellem og umiddelbart efter kurserne.

Kurser udviklet til og i samarbejde med

dig og din virksomhed

De fleste af de læringsforløb, jeg laver, er udviklet specielt til og i samarbejde med dig og din virksomhed.

 

Indholdet på kurset skal være relevant og genkendeligt for deltagerne, og det kræver ofte et ekstra planlægningsmøde, for at jeg har tilstrækkelig viden om deltagernes praksis, så jeg kan bringe den i spil. Eksempelvis i spørgsmål, gruppedrøftelser og opgaver under kurset.

Afvekslende og inspirerende

undervisning

Jeg bruger selvfølgelig mange forskellige værktøjer i mine læringsforløb, så undervisningen bliver afvekslende, sjov og inspirerende.

 

Jeg mikser i løbet af kurset

 • traditionelle oplæg

 • forskellige præsentationsteknikker – både digitale og analoge

 • øvelser, cases og opgaver, der giver mulighed for selv at træne

 • drøftelser både i plenum og større og mindre grupper.
   

Jeg oplever, at det at tænke nyt i forhold til undervisning og at mikse skæve ideer ind er vigtigt for at fastholde et højt læringsniveau igennem dagen. Og det er vigtigt, for at få optimalt udbytte ud af den tid, vi investerer i kompetenceudvikling.

Klik på nedenstående link og

læs mere eller kontakt mig, så udarbejder vi et kursus tilpasset jer.

bottom of page