top of page

MIKKELSENS

En enmandshær

MIKKELSENS

Værdier

Mikkelsens hviler på disse værdier

 • Høj kvalitet - jeg går gerne den ekstra mil for at sikre, at virksomheder og organisationer får et produkt, der skaber reel værdi.

 • Høj integritet og gennemsigtighed – jeg siger, hvad jeg gør og gør, hvad jeg siger.

 • Et ydmygt udgangspunkt i forhold til, hvem der er eksperterne - det er aldrig mig, der kender jeres virkelighed bedst, og jeg sætter en stor ære i at gøre alt for at forstå den organisation og kultur, jeg arbejder ind i.

 • Læring i relationelle fællesskaber - vi lærer og udvikler os sammen, når vi får mulighed for at inspirere og lære af hinanden – og har det sjovt.

Faglig baggrund

Dorte Mikkelsen

Jurist og konsulent

Jeg er jurist og har arbejdet som sådan hos Danmarks Domstole i mange år.

 

Herudover er jeg master i læring med speciale i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP, Aalborg Universitet), en uddannelse som er et teoretisk fundament for det konsulentarbejde, jeg har bedrevet de seneste 10 år både som intern konsulent og underviser hos Danmarks Domstole og i Mikkelsens.

Dorte - web - Fotograf Per Bille-2020033

Uddannelse

 •  Cand jur

 •  Master i læring med special i ledelses- og 
   organisationspsykologi (LOOP – Aalborg Universitet)

 •  Advokatuddannelsen – bestalling deponeret

 •  Lean manager

 •  Systemisk proceskonsulent

 •  Facilitator

 •  Uddannet i grafisk facilitering

Erhvervserfaring

 • Dommerfuldmægtig/retsassessor ved Danmarks Domstole – erfaring med al slags retsarbejde og faglig og
  daglig ledelse af afdeling

 • Intern uddannelses- og udviklingskonsulent hos Danmarks domstole

 • Kontorchef Nævnenes Hus

Notesbog

Læring skabes i tæt tilknytning til praksis.

Dorte Mikkelsen

Skab læring og udvikling i din virksomhed ved hjælp af

Kurser & Workshop

Eksempelvis om Microsoft Teams og de øvrige Office applikationer eller om databeskyttelse.

Engageret, afvekslende og
inddragende undervisning

Jeg har i mange år undervist både jurister og kontoransatte ved Danmarks Domstole i mange forskellige emner. Kontakt mig, hvis du mangler en engageret og involverende underviser til forskellige juridiske emner eller emner som borgerkontakt og kommunikation, sagsbehandling i det offentlige, leanledelse/driftsledelse eller personlig effektivitet.

Proceskortlægning og -optimering

Workshops med medarbejdere til kortlægning og optimering af processer og efterfølgende skriftlig dokumentation af den optimerede proces.

Udvikling og facilitering af seminarer, temadage og møder

Opnå større værdi af jeres næste seminar, temadag, personalemøde, bestyrelsesseminar eller måske chefmøde. Lad en anden facilitere mødet og oplev nye indsigter og resultater. Når præsentationer, diskussioner og opsamlinger osv. faciliteres, sætter det deltagerne fri til at koncentrere sig om det faglige indhold. Det hele skal ikke være totalt gakket til i post-it sedler og icebreaker øvelser, der bare er for meget, men en tilpas mængde facilitering doseret og udvalgt til den konkrete gruppe og det konkrete møde løfter og skaber værdi.

bottom of page