top of page

er en enmandshær

– en lille konsulentvirksomhed med store ambitioner om at skabe værdi for organisationer og virksomheder.

Gennem konsulentarbejde og undervisning af høj kvalitet gennemføres udvikling og læring af ledere og medarbejdere.  


 

Med et kursus fra MIKKELSENS er du sikret engagerende og afvekslende undervisning, der er tilrettelagt praksisnært, så udbytte og transfer til hverdagen bliver højt.

Se for eksempel kurserne om Microsoft Teams og GDPR

MIKKELSENS

Skab læring

Kundereferencer

Kursist

”Når Dorte Mikkelsen er facilitator på et kursus, er der styr på tingene og rammerne for kurset. Hun har altid et stort engagement, godt humør og giver kursisterne masser af ”ping pong”. Og så har hun sat sig ind i emnet, og bidrager dermed også fagligt til at højne niveauet og skærpe kursisternes opmærksomhed.”

Per Kiel Lauritsen, deltager på uddannelse af dommere i Ungdomskriminalitetsnævnet

Kursist

”Dorte sprudler altid af energi, er særdeles velforberedt, hviler i sig selv og har fuldstændig styr på sin rolle. Som kursist er man helt rolig ved, at hun med sikkerhed vil få os godt igennem det planlagte. Hun er fagligt dygtig og har et stort engagement.”

 Anonym kursist på flere forskellige kurser

Forsyningstilsynet

”Dorte ledte med respekt for vores faglighed, med engagement og med indlevelse en proces, der har resulteret i, at vi nu har årshjul over alle centrets væsentligste opgave-områder samt procesdiagrammer over udvalgte særligt værdi-skabende opgaver. 

Dorte har som jurist med erfaring fra staten stor forståelse for centrets udfordringer og kender arbejdsvilkårene i staten.”

Mads Lyndrup, Kontorchef, Forsyningstilsynet

Kursist

”Dorte er inspirerende, struktureret og provokerende på den gode og motiverende måde. Fik mig til at forlade min komfortzone, så jeg fik plads til at udvikle og forandre.”

Janne Jensen, deltager på både videndelingsseminarer og kurser.

Education is not an affair of telling and being told, but an active and constructive process”

John Dewey (Democracy and Education 1916)

Skab læring og udvikling i din virksomhed ved hjælp af

Kurser & Workshop

Eksempelvis om Microsoft Teams og de øvrige Office applikationer eller om databeskyttelse.

Engageret, afvekslende og
inddragende undervisning

Jeg har i mange år undervist både jurister og kontoransatte ved Danmarks Domstole i mange forskellige emner. Kontakt mig, hvis du mangler en engageret og involverende underviser til forskellige juridiske emner eller emner som borgerkontakt og kommunikation, sagsbehandling i det offentlige, leanledelse/driftsledelse eller personlig effektivitet.

Proceskortlægning og -optimering

Workshops med medarbejdere til kortlægning og optimering af processer og efterfølgende skriftlig dokumentation af den optimerede proces.

Udvikling og facilitering af seminarer, temadage og møder

Opnå større værdi af jeres næste seminar, temadag, personalemøde, bestyrelsesseminar eller måske chefmøde. Lad en anden facilitere mødet og oplev nye indsigter og resultater. Når præsentationer, diskussioner og opsamlinger osv. faciliteres, sætter det deltagerne fri til at koncentrere sig om det faglige indhold. Det hele skal ikke være totalt gakket til i post-it sedler og icebreaker øvelser, der bare er for meget, men en tilpas mængde facilitering doseret og udvalgt til den konkrete gruppe og det konkrete møde løfter og skaber værdi.

bottom of page